Aktuality » 26. 04. 2024

Handicapovaní mohou pro přepravu využít CharityTaxi. Zaveze je, kam budou chtí

Hendikepovaným, vozíčkářům a seniorům usnadní život nová služba CharityTaxi, kterou 1. března uvedla do provozu Charita Přerov. Převoz v autě speciálně upraveném pro přepravu na mechanickém nebo elektrickém vozíku nabízí charita nejen obyvatelům Přerova, přivolat si řidiče mohou i klienti z okolních obcí. Přesně po takové službě už déle volali obyvatelé obcí MAS Partnerství Moštěnka. Podrobnosti vysvětluje asistentka ředitele Charity Přerov Marcela Stejskalová.

Pojďme si nejprve ujasnit, pro jaké osoby je služba CharityTaxi určena?

Služba je pro osoby starší 16 let s průkazem ZTP a ZTP/P a pro osoby na invalidním vozíku. Jízdu může tato osoba vykonat sama nebo v doprovodu jedné další osoby. Řidič pomůže s nastoupením i vystoupením a ručí za bezpečnost při přepravě.

A jaká je maximální kapacita vozidla?

Maximálně lze převézt čtyři osoby, pokud se ale převáží osoba na invalidním vozíku, je zde kapacita pouze pro dva. Výhodou je, že pokud by se domluvilo více osob, které by se chtěly přepravit z místa A na místo B (jedno nástupní místo a jedno místo výstupu), bude se jim účtovat pouze jedna úhrada a o zaplacení se mohou rozdělit. Může se jednat např. o cestu na pohřeb, na společný nákup či jinou aktivitu, do kostela apod. Pokud by se převáželo více osob, stačí, aby pouze jedna z nich byla ZTP nebo ZTP/P.

Je vozidlo CharityTaxi uzpůsobeno také na převážení imobilních osob? Může být osoba převážena v leže?

Je uzpůsobeno pro převážení imobilních osob na vozíčku, v leže převážet nelze.

Znám hodně lidí, kteří jsou seniorského věku, rádi by využili vašich služeb, ale nejsou držitelé průkazu ZTP (ZTP/P)? Neuvažujete o rozšíření cílové skupiny?

Do budoucna ano. Cílovou skupinu jsme prozatím nastavili s opatrností, aby nová služba zvládla provoz a nebyla zahlcena. Řekli jsme si, že cílovou skupinu časem upravíme podle toho, jak se bude situace dále vyvíjet. Další roli hrál záměr nebýt konkurenční službou pro již zavedený senior taxi v Přerově.

V době, kdy si spolu povídáme, uplynul od zahájení provozu CharityTaxi více než měsíc. Jaký je o službu zájem?

Zatím se služba pomalu rozjíždí, dostává se do povědomí potenciálních klientů, kteří volají a ptají se na podmínky služby.

Provádíte převozy převážně po Přerově, nebo zajíždíte také do vesnic?

Zatím převážně po Přerově, kde je cena jednotná, zatímco mimo Přerov se cena počítá od kilometru.

Čtenáře bude jistě zajímat cena, která je o něco vyšší než u běžného senior taxi. Za přepravu po městě zaplatí zákazník 80 korun, sazba za 1 kilometr mimo město je 35 korun. Je služba nějak dotována?

Tato služba není dotována.

Máte přislíbenou finanční spoluúčast obcí? Nebo uvažujete například o nějaké jiné spoluúčasti (např. kraje)?

Do budoucna o spoluúčasti uvažujeme. Rádi bychom oslovili starosty okolních obcí.

V případě, že by převážený nechtěl hradit čekací dobu, lze se domluvit na cestě zpět za nějakou dobu, např. za dvě hodiny? Jak moc je služba v tomto ohledu flexibilní?

Ano, může se domluvit na odvozu zpět bez čekací doby, je dobré se o tom zmínit už při objednání přepravy, že budete chtít odvoz i zpět, a uvést přibližný čas odjezdu.

V propagačních materiálech nemáte specifikovanou územní působnost. Do jaké vzdálenosti jste ochotni přijet?

Zajedeme, kam si bude zákazník přát.

Jaká je provozní doba a je nutné si jízdu rezervovat dopředu?

Službu provozujeme v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin nebo dle dohody. Jízdu je lepší si rezervovat dopředu, jinak hrozí, že v požadovaném termínu nebudeme moci zákazníkovi vyhovět, ať už kvůli obsazenosti, nebo z personálních důvodů. Do budoucna zvažujeme rozšíření provozní doby, bude-li o službu zájem a zvládneme-li to personálně.

Už jste to sice zmínila v úvodu, ale přesto se zeptám – máte vymezený cíl jízdy? Může osoba využít CharityTaxi na návštěvu ke kamarádce?

Cíl jízdy nemáme specifikován, může jet i ke kamarádce, na zámek, na výstavu, kamkoliv… Právě v době, kdy si spolu povídáme, volala paní, která chce dovoz a odvoz na pohřeb.

Řešili jste už i nějaké problémové situace při provozu služby?

Vezli jsme klienta, kterého náš řidič připoutal bezpečnostním pásem, poučil o bezpečnosti a on se mu během jízdy odepnul. Nerespektoval pokyny řidiče. Takže asi bych na tomto místě ráda zmínila, že u osob se specifickými potřebami (např. u osob s problémy v orientaci apod.) velmi vítáme, když s převáženým člověkem jede i doprovod. Řidič se pak může věnovat pouze jízdě a nemusí monitorovat převáženého.

Služba nabízí doprovod řidiče, který pomůže zákazníkovi s nastoupením i vystoupením a ručí za bezpečnost při přepravě. Jsou řidiči proškoleni na tuto práci? Mají kurz pracovníka v sociálních službách?

Pro tuto službu není kurz pracovníka v sociálních službách potřebný.

 

Rozhovor vedla Jana Landsmannová, Komunitní sociální pracovnice MAS Partnerství Moštěnka, 730 590 004, jana.landsmannova@mostenka.cz

Obrázek k aktualitě Sociální pracovnice představila užitečného pomocníka pro osamělé seniory

Sociální pracovnice představila užitečného pomocníka pro osamělé seniory

Osamělí senioři si v případě nouze mohou přivolat rychlou první pomoc. Zvládnou to snadno s pomocí asistenční služby Anděl na drátě, která funguje po celé České republice. Na setkání pečujících, které se konalo v úterý 23. dubna v obci Čechy,...

26. 04. 2024 přečíst celou aktualitu »

Obrázek k aktualitě Handicapovaní mohou pro přepravu využít CharityTaxi. Zaveze je, kam budou chtí

Handicapovaní mohou pro přepravu využít CharityTaxi. Zaveze je, kam budou chtí

Hendikepovaným, vozíčkářům a seniorům usnadní život nová služba CharityTaxi, kterou 1. března uvedla do provozu Charita Přerov. Převoz v autě speciálně upraveném pro přepravu na mechanickém nebo elektrickém vozíku nabízí charita nejen obyvatelům...

26. 04. 2024 přečíst celou aktualitu »

Logo Síť pomoci Moštěnka

2024 © DSO mikroregionu Moštěnka