Příspěvek na bydlení

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě nebo rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Je určena pro rodiny s nízkými příjmy.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Zjednodušeně platí pravidlo, že nárok na příspěvek má ten, kdo za náklady na bydlení platí částku přesahující třetinu jeho příjmů a zároveň třetina jeho příjmů není vyšší než normativní náklady na bydlení stanovené zákonem.

Jak dlouho trvá vyřízení příspěvku na bydlení?

Žádost o příspěvek bývá zpravidla vyřízena do třiceti dní. Příspěvek pak bude vyplácen každý měsíc.

Co jsou náklady na bydlení?

Mezi náklady na bydlení patří zejména energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.

Co jsou normativní náklady na bydlení?

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Kdo je považován za společně posuzované osoby?

Společně posuzovanými osobami jsou osoby, které byt užívají, s výjimkou těch, které prokáží, že spolu nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Podrobné informace k problematice příspěvku na bydlení najdete na stránkách MPSV

https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Orientační výpočet si můžete vyzkoušet například zde

https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Obrázek k aktualitě Adventní setkání

Adventní setkání

V úterý 29. 11. odpoledne se v Domě zahrádkářů v Beňově konalo adventní setkání Sítě pomoci Moštěnka. Zúčastnila se jej přibližně čtyřicítka obyvatel mikroregionu. Mezi nimi hlavně mladší senioři, senior lídři, starostové a kontaktní pracovníci,...

16. 12. 2022 přečíst celou aktualitu »

Obrázek k aktualitě Při péči o druhé nesmíme zapomínat sami na sebe

Při péči o druhé nesmíme zapomínat sami na sebe

Ve čtvrtek 6. října 2022 se v konferenční místnosti Domu pro seniory Bochoř uskutečnilo setkání neformálně pečujících, tentokrát na téma Péče o sebe jako předpoklad péče o druhé. Sezením, kterého se zúčastnilo asi dvacet žen z různých obcí...

14. 10. 2022 přečíst celou aktualitu »

Logo Síť pomoci Moštěnka

2023 © DSO mikroregionu Moštěnka