Příspěvek na bydlení

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě nebo rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Je určena pro rodiny s nízkými příjmy.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Zjednodušeně platí pravidlo, že nárok na příspěvek má ten, kdo za náklady na bydlení platí částku přesahující třetinu jeho příjmů a zároveň třetina jeho příjmů není vyšší než normativní náklady na bydlení stanovené zákonem.

Jak dlouho trvá vyřízení příspěvku na bydlení?

Žádost o příspěvek bývá zpravidla vyřízena do třiceti dní. Příspěvek pak bude vyplácen každý měsíc.

Co jsou náklady na bydlení?

Mezi náklady na bydlení patří zejména energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.

Co jsou normativní náklady na bydlení?

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Kdo je považován za společně posuzované osoby?

Společně posuzovanými osobami jsou osoby, které byt užívají, s výjimkou těch, které prokáží, že spolu nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Podrobné informace k problematice příspěvku na bydlení najdete na stránkách MPSV

https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

Orientační výpočet si můžete vyzkoušet například zde

https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni

Obrázek k aktualitě Zkušená sestra radila, jak správně používat kompenzační pomůcky

Zkušená sestra radila, jak správně používat kompenzační pomůcky

Na kompenzační pomůcky se zaměřilo poslední letošní setkání neformálně pečujících osob, která organizuje MAS Partnerství Moštěnka. Uskutečnilo se v úterý 24. října v obci Čechy a zúčastnilo se ho 30 osob. Zkušená zdravotní sestra Lenka Sekalová jim...

28. 10. 2023 přečíst celou aktualitu »

Obrázek k aktualitě Senior sympozium

Senior sympozium

Zveme Vás na Senior sympozium ve čtvrtek 21. 9. 2023 na zámek do Dřevohostic. Můžete se těšit na blok přednášek na téma zdraví, psychologie a možnosti bylinné léčby, poradnu zdraví, kulturní program i možnost zakoupení výrobků neziskových...

24. 07. 2023 přečíst celou aktualitu »

Logo Síť pomoci Moštěnka

2023 © DSO mikroregionu Moštěnka