Odlehčovací služba

Pomáháme pečujícím pečovat, říká vedoucí odlehčovací služby mobilního hospice Strom života

Lidé by měli mít možnost umírat doma. Aby se však o umírající, nebo i o osoby vyžadující v důsledcích závažného zdravotního stavu nepřetržitou a pravidelnou pomoc, jejich blízcí mohli postarat, je potřeba pomoci i jim jako pečujícím. Na území mikroregionu Moštěnka funguje již řadu let terénní odlehčovací služba mobilního hospice Strom života, jehož cílem je zajistit pečující osobě potřebný odpočinek a přinést do rodiny nový neotřelý profesionální pohled na situaci, vysvětluje vedoucí služby Aneta Plečková.

Jaká je vaše role v této službě?

Jsem vedoucí služby a zároveň vykonávám i práci sociálního pracovníka. K mé pravidelné činnosti patří jak přímá práce se zájemci o službu, tak i práce s pracovníky, kteří službu poskytují. Během tří let jsme se rozrostli a nyní je nás v odlehčovací službě celkem 36 (z toho tři sociální pracovníci a 33 pracovníků v sociálních službách).

Pro koho je odlehčovací služba určena?

Odlehčovací služba je určena osobám bez omezení věku, které v důsledcích závažného zdravotního stavu potřebují nepřetržitou a pravidelnou podporu druhé osoby. Takže je zejména pro lidi, kteří jsou vážně nemocní, žijí v domácnosti a vyžadují odbornou nejen hospicovou péči. Naší cílovou skupinou jsou také osoby blízké, které pečují o své příbuzné a blízké v jejich přirozeném domácím prostředí a které potřebují nezbytný čas pro odpočinek a nabrání sil nebo vyřízení osobních záležitostí.

S čím například můžete těmto lidem pomoci?

Jak už jsem naznačila, pomoc nabízíme jak uživateli, který má díky naší službě možnost trávit čas ve svém přirozeném prostředí, tak pečující osobě, která si díky asistencím pracovníků může dopřát čas pro sebe a obstarat si věci, které by si z důvodu péče o osobu se sníženou soběstačností nemohla za normálních okolností obstarat. Ať už se jedná o návštěvu úřadů, lékařů, návštěvu rodiny nebo o nezbytný relax například při práci na zahradě. Pracovníci odlehčovací služby dopomáhají v domácnosti s potřebnou hygienou, s podáním jídla či pití, s naplněním volného času různými aktivitami, které má uživatel rád, ale také mohou zabezpečit ničím nerušený klid.

S čím umíte svým klientům poradit?

Poskytujeme základní sociální poradenství, pomůžeme s identifikací potřebné sociální služby, s žádostí o příspěvek na péči nebo s vyplněním návrhu na jeho navýšení včetně komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení. Zprostředkujeme také nejrůznější kontakty například k zajištění kompenzačních pomůcek aj.

S čím například pomoci nemůžete?

Odlehčovací služba není určena pro dlouhodobé poskytování sociální služby, na něž se zaměřuje např. pečovatelská služba. Odlehčovací služba také nemůže suplovat práci jiných odborníků, jakými jsou např. lékaři, zdravotníci, psychologové. Nemůže být poskytovaná jen za účelem jednoho úkonu, který je považován za úkon jiné služby a nejedná se tedy o činnost odlehčovací služby (např. jen úkon samotného koupání). Pro konkrétní představu, co odlehčovací služba nedělá: zdravotnické úkony – podávání léků, aplikace inzulínu, ošetřovaní ran.

V čem se odlehčovací služba liší od pečovatelské služby?

Odlehčovací služba má svá specifika oproti jiným terénním službám poskytovaným v domácím prostředí. Za zcela zásadní bych označila délku trvání jednotlivé asistence. Podstatou této služby je zajistit prostor pro odpočinek pečující osobě, který však netrvá ve většině případů 10, 20 či 40 minut, ale je otázkou hodin. Proto jsou v drtivé většině asistence poskytovány od dvou hodin výše. Je nám totiž jasné, že teprve takový čas je dostatečný k vyřízení záležitostí či načerpání sil pro další péči. Pracujeme tedy často s asistencemi čtyři, pět, šest a více hodin, ale pouze jedenkrát denně v jedné domácnosti. Tím je naše odlehčovací služba specifická oproti jiným.  Pracovníci odlehčovací služby nejdou do domácnosti jen s tím, že je třeba vykonat dva, tři konkrétní úkoly a pokračovat do jiné domácnosti, ale s tím, že do domácnosti jdou především pro danou osobu jako člověka.

Jak je odlehčovací služba provázána s hospicovou službou? Jaké jsou mezi službami rozdíly?

Propojení mezi odlehčovací službou a zdravotní hospicovou péčí je následující. Zdravotní hospicová péče je poskytována nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem v domácím prostředí, kteří potřebují nepřetržitou zdravotní péči 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Už z předchozí věty je jasné, že u takového člověka musí být nepřetržitě osoba, která je nemocnému stále k dispozici. V takovém případě přichází čas na odlehčovací službu, která nahradí pečující osobu, aby si mohla odpočinout a zařídit si potřebné věci, protože péče o nemocného člověka je nesmírně náročná jak psychicky, tak také fyzicky. Vzhledem k tomu, že obě tyto služby sídlí v jedné budově, tak také komunikace mezi pracovníky funguje na výbornou.

Jak konkrétně pomoc vypadá? Zájemce vám zavolá, domluvíte se na termínu… Co poté bude následovat?

Zájemce o službu kontaktuje vedoucího pracovníka odlehčovací služby, který naplánuje vstupní šetření v domácnosti, v níž je o službu zájem. Sociální pracovník poté zprostředkuje pečující osobě možnosti, které odlehčovací služba nabízí, vypíší společně důležité dokumenty a následně se domluví na první asistenci. Asistence probíhá tak, že do rodiny přijede pracovník, který nahradí pečující osobu v péči o osobu se sníženou soběstačností na předem domluvenou dobu. Průběh asistencí je individuální, vždy dle potřeb uživatele a pečující osoby.  Odlehčovací služba poskytuje péči jak přes den, tak také lze využit této služby v nočních hodinách, a to od pondělí do neděle. Pracovník přináší do rodiny nový neotřelý profesionální pohled na současnou situaci. Nový svěží vítr pak jistě přivítá i daný uživatel a v neposlední řadě pečující osoba má čas sama na sebe a na své potřeby.

Jak vás mohou zájemci o službu kontaktovat?

Zájemci o službu nás mohou kontaktovat telefonicky na čísle 604 144 504 nebo prostřednictvím e-mailu: odlehcovaci@zivotastrom.cz. Mohou rovněž vyplnit žádost o službu přímo na webových stránkách www.zivotastrom.cz v kategorii Služby a Terénní odlehčovací služba.

Děkuji za rozhovor a ať se vám ve vaší práci daří!

Marie Šuláková

Kontakt pro další informace: Mgr. Aneta Plečková, tel. 604 144 504, e-mail: odlehcovaci@zivotastrom.cz

Obrázek k aktualitě Sociální pracovnice představila užitečného pomocníka pro osamělé seniory

Sociální pracovnice představila užitečného pomocníka pro osamělé seniory

Osamělí senioři si v případě nouze mohou přivolat rychlou první pomoc. Zvládnou to snadno s pomocí asistenční služby Anděl na drátě, která funguje po celé České republice. Na setkání pečujících, které se konalo v úterý 23. dubna v obci Čechy,...

26. 04. 2024 přečíst celou aktualitu »

Obrázek k aktualitě Handicapovaní mohou pro přepravu využít CharityTaxi. Zaveze je, kam budou chtí

Handicapovaní mohou pro přepravu využít CharityTaxi. Zaveze je, kam budou chtí

Hendikepovaným, vozíčkářům a seniorům usnadní život nová služba CharityTaxi, kterou 1. března uvedla do provozu Charita Přerov. Převoz v autě speciálně upraveném pro přepravu na mechanickém nebo elektrickém vozíku nabízí charita nejen obyvatelům...

26. 04. 2024 přečíst celou aktualitu »

Logo Síť pomoci Moštěnka

2024 © DSO mikroregionu Moštěnka